03
Αυγ

Ιδέες

Στη δεύτερη αυτή φάση τα στελέχη του γραφείου μας συνεργάζονται, δημιουργούν και περιγράφουν τις ιδέες τους σχετικά με το έργο και όλες τις πτυχές του. Στη συνέχεια οι ιδέες μας παρουσιάζονται στον πελάτη μας για την επιλογή της καταλληλότερης για αυτόν.