04
Αυγ

Ενημέρωση

Στη μεθοδολογία μας για τον σχεδιασμό και την μελέτη ενός έργου, είτε μικρού είτε μεγάλου, η πρώτη φάση απαιτεί την αναλυτική ενημέρωση του γραφείου μας για τις ανάγκες και τους στόχους κάθε πελάτη μας. Οι σωστές πληροφορίες και η άριστη περιγραφή των στόχων του έργου είναι βασικότατη προϋπόθεση για να πραγματοποιηθεί ορθά η μελέτη και ο σχεδιασμός του.