02
Αυγ

Σχεδιασμός

Η τρίτη φάση της μεθοδολογίας ορίζει τον μεθοδικό και επαγγελματικό σχεδιασμό του έργου. Ο σχεδιασμός συγκεντρώνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία και στην συνέχεια τα εφαρμόζει σε αρχιτεκτονικά σχέδια με βάση την μελέτη του μηχανικού. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται ο πελάτης έναντι του νόμου και αποκτά ένα αναλυτικό οδηγό για την κατασκευή του έργου του.