• Καλέστε μας στο 23920-66525
  • Email us: info@zekas.gr

Υπηρεσίες

Φυσικό Αέριο

Εξοικονομώ κατ’ Οίκον Φυσικό Αέριο Ενεργειακά Πιστοποιητικά Φωτοβολταϊκά Ολική Ενεργειακή Ανακαίνιση Η εγκατάσταση Φυσικού Αερίου αποτελεί αδιαμφισβήτητα μια επένδυση με μεγάλα οφέλη για τον χρήστη του κτιρίου αλλά και το περιβάλλον Είναι κατ' εξοχήν οικολογική ενέργεια, αφού δεν περιέχει ενώσεις θείου, που συγκαταλέγονται στις κύριες αιτίες περιβαλλοντικής ρύπανσης. Είναι η λιγότερο ρυπογόνος πρωτογενής πηγή ενέργειας [...]
Περισσότερα

Εξοικονομώ κατ’ Οίκον

Εξοικονομώ κατ’ Οίκον Φυσικό Αέριο Ενεργειακά Πιστοποιητικά Φωτοβολταϊκά Ολική Ενεργειακή Ανακαίνιση Σε σύντομο χρονικό διάστημα αναμένεται να ξεκινήσει το νέο εξοικονομώ κατ' οίκον. Πρόκειται για επιδοτούμενο πρόγραμμα μέσω ΕΣΠΑ που παρέχει κίνητρα στους πολίτες προκειμένου να αναβαθμίσουν ενεργειακά το σπίτι τους πραγματοποιώντας συγκεκριμένες εργασίες. Οι εργασίες που επιδοτούνται είναι:  Αντικατάσταση κουφωμάτων και πατζουριών Τοποθέτηση τέντας [...]
Περισσότερα

Έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης old

Τι είναι το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.); Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης είναι ένα επίσημο έγγραφο το οποίο εκδίδεται από πιστοποιημένο Ενεργειακό Επιθεωρητή και στο οποίο αποτυπώνεται η ενεργειακή απόδοση ενός κτιρίου ή τμήματος αυτού. Με το Π.Ε.Α. κάθε κτίριο (ή τμήμα αυτού) κατατάσσεται σε μια ενεργειακή κατηγορία (υπάρχουν εννέα κατηγορίες, από Α+ έως Η). Επιπρόσθετα ο Επιθεωρητής [...]
Περισσότερα

Φωτοβολταϊκά – old

1. Τι είναι η αυτοπαραγωγή (net metering) και τι κερδίζουμε με αυτήν; Με τον όρο “αυτοπαραγωγή” εννοούμε τη δυνατότητα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρές ΑΠΕ (κυρίως φωτοβολταϊκά ή μικρές ανεμογεννήτριες) για ιδιοκατανάλωση στο κτίριό μας (σπίτι, βιοτεχνία, επιχείρηση, γραφείο κτλ) ή και στο χωράφι μας για τους αγρότες. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να εξοικονομήσουμε [...]
Περισσότερα

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ

Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας Υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις εργασιών οι οποίες μπορούν να γίνουν νόμιμα δίχως την έκδοση Άδειας Δόμησης. Σε αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να έχει εκδοθεί προηγουμένως Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας. Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας εκδίδεται για τις ακόλουθες εργασίες σε κτίρια που υφίστανται νόμιμα: α. Δοκιμαστικές τομές του εδάφους και εκσκαφή β. [...]
Περισσότερα

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ – old

Οικοδομικές Άδειες Το γραφείο μας παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις όσον αφορά τα κτιριακά έργα από την αρχική σύλληψη της ιδέας, τον σχεδιασμό, την υλοποίηση της ιδέας καθώς και την αδειοδότηση του έργου. Βασική αρχή μας είναι η ένταξή του κτιρίου στο φυσικό περιβάλλον, η αισθητική και λειτουργική αρτιότητα του καθώς και ο σεβασμός στις επιθυμίες και τις [...]
Περισσότερα

ΑΔΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ – old

Άδειες Λειτουργίας Για την αδειοδότηση λειτουργίας ενός καταστήματος, ενός εργαστηρίου ή μιας βιοτεχνίας υπάρχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. (πολεοδομικές, υγειονομικές, περιβαλλοντικές, πυροσβεστικές κ.α.) Το γραφείο μας παρέχει τις υπηρεσίες του από την αρχή της διαδικασίας ίδρυσης, αδειοδότησης και λειτουργίας της δραστηριότητάς σας, από τον έλεγχο ακόμα ενός ακινήτου πριν ακόμα πραγματοποιηθεί η [...]
Περισσότερα

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ – old

Βεβαιώσεις Νομιμότητας Οι Βεβαιώσεις Νομιμότητας είναι απαραίτητες για την την μεταβίβαση οποιουδήποτε ακινήτου, ακόμα και αν αυτό είναι αδόμητο οικόπεδο ή αγροτεμάχιο. Έχουν ισχύ δύο (2) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης τους. Πριν τη σύνταξη των συμβολαίων υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος και λαμβάνουν μοναδικό αριθμό που αφορά το ακίνητο. Στα συμβόλαια προσαρτάται η [...]
Περισσότερα