• Καλέστε μας στο 23920-66525
 • Email us: info@zekas.gr

ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ – old

 • Home
 • /
 • Service
 • /
 • ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ – old

Ρύθμιση αυθαιρέτων

Με την Ρύθμιση Αυθαιρέτων που ψηφίστηκε με τον Ν. 4178/2013 αναστέλλεται η είσπραξη προστίμου και η επιβολή κάθε κύρωσης για τις αυθαίρετες κατασκευές, κτιριοδομικές παραβάσεις ή αλλαγές χρήσης που έχουν συντελεστεί-ολοκληρωθεί έως την 28.07.2011. Σε αρκετές περιπτώσεις οι αυθαιρεσίες εξαιρούνται οριστικά από την κατεδάφιση.

Τα σημαντικότερα στοιχεία του νόμου για τα αυθαίρετα έχουν ως εξής:

 • Δημόσια έγγραφα ή αεροφωτογραφίες θα αποδεικνύουν το χρόνο ολοκλήρωσης της κατασκευής ή τον χρόνο εγκατάστασης της χρήσης. Εντάσσονται όλες οι αυθαίρετες κατασκευές / αυθαίρετες αλλαγής χρήσης που έχουν ολοκληρωθεί / εγκατασταθεί έως την 28.07.2011 καθώς και όλες εκείνες που μέχρι την παραπάνω ημερομηνία είχε ολοκληρωθεί
 • Από τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης 08.08.2013 όλες οι μεταβιβάσεις ακινήτων θα συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη και βεβαίωση Μηχανικού που θα βεβαιώνει ότι στο ακίνητο δεν υπάρχουν αυθαίρετες κατασκευές εκτός των όσων έχουν δηλωθεί και τακτοποιηθεί νόμιμα.
 • Το πρόστιμο για όσα ακίνητα υπαχθούν στο Νόμο μπορεί να πληρωθεί σε 60 μηνιαίες δόσεις. Σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του πρώτου εξαμήνου από την υπαγωγή παρέχεται έκπτωση 20 % επί του συνολικού ποσού του προστίμου. Σε περίπτωση καταβολής ποσοστού 30% έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του πρώτου εξαμήνου παρέχεται έκπτωση 10 % επί του συνολικού ποσού του προστίμου. Η πρώτη δόση καταβάλλεται το αργότερο σε ένα μήνα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. 
 • Επιτρέπεται η διενέργεια οποιασδήποτε δικαιοπραξίας καθώς και η έκδοση σχετικής διοικητικής πράξης, χωρίς να είναι απαραίτητη η ολοσχερής εξόφληση του προστίμου, αλλά ποσοστού 30% αυτού.
 • Εισάγονται διάφοροι μειωτικοί κοινωνικοί συντελεστές για άτομα με ποσοστό αναπηρίας καθώς και πρόσωπα που επιβαρύνονται φορολογικά από πρόσωπα με τις παραπάνω ιδιότητες, για παλιννοστούντες ομογενείς , για πολύτεκνους, τρίτεκνους και ΑΜΕΑ.   ·        
 • Ήδη καταβληθέντα ποσά προστίμων ανέγερσης και διατήρησης, καθώς και καταβληθέντα ποσά ειδικών προστίμων διατήρησης, ή και παραβόλων, συμψηφίζονται με το ποσό του ενιαίου ειδικού προστίμου.

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την πλήρη διεκπεραίωση της ρύθμισης. Αφού κάνουμε αυτοψία στον χώρο σας, αποτυπώνουμε την υπάρχουσα κατάσταση. Σας ενημερώνουμε για το κόστος και τις διαδικασίες. Εκπονούμε τα σχέδια και παρακολουθούμε τις πληρωμές μέσω του συστήματος του ΤΕΕ. Σε κάθε περίπτωση είμαστε δίπλα σας μέχρι την οριστική περαίωση της διαδικασίας.

Σημείωση 1: Το ποσό που πρέπει να πληρώσετε για να είναι το ακίνητό σας σωστά ρυθμισμένο, όπως προβλέπει ο νόμος είναι αντικειμενικό. Συνεπώς το να υιοθετηθούν τακτικές επιτήδειων οι οποίοι “έχουν τον τρόπο” θα σας δημιουργήσει  προβλήματα που θα κάνουν την εμφάνισή τους σε μέλλοντα χρόνο.

Σημείωση 2: Με την Υπουργική Απόφαση 42554/2014 καθορίζεται ότι αυθαιρεσίες που ρυθμίζονται με τον Ν. 4178/2014 μπορούν να γλιτώσουν το 50% του προστίμου που τους αναλογεί εφόσον προχωρήσουν σε πιστοποιημένη Ενεργειακή Αναβάθμιση.

Καλέστε  μας  για μια δωρεάν αυτοψία και εκτίμηση του κόστους ρύθμισης του ακινήτου σας.