• Καλέστε μας στο 23920-66525
  • Email us: info@zekas.gr

Ρύθμιση Αυθαιρέτων

Με  τον νέο νόμο 4495/2017 Ρύθμισης Αυθαιρέτων  που ψηφίστηκε στις 3 Νοεμβρίου
θεσμοθετούνται κάποιες σημαντικές ευνοϊκές αλλαγές σε σχέση με τους προηγούμενους Νόμους.

  • Το παράβολο μειώνεται από 500 € σε 250 €.
  • Τα υπόγεια και οι σοφίτες έχουν μεγαλύτερη έκπτωση.
  • Υπάρχει η δυνατότητα ενεργειακής ανακαίνισης του αυθαιρέτου και συμψηφισμού των χρημάτων που δαπανήθηκαν με τα πρόστιμα, με όφελος  50% του προστίμου.
  • Διατηρείται η έκπτωση 20% για εφάπαξ αποπληρωμή του προστίμου.
  • Υπάρχει η δυνατότητα αποπληρωμής σε 100 δόσεις.
  • Προστίθεται επιπλέον έκπτωση 20% εφόσον ο ιδιοκτήτης δηλώσει το ακίνητο με την έναρξη του Νόμου.
  • Αντίθετα υπάρχει προσαύξηση του προστίμου αν το αυθαίρετο δηλωθεί αργότερα
  • Θεσπίζονται επιπλέον εκπτώσεις για ειδικές ομάδες πληθυσμού

 

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την πλήρη διεκπεραίωση της ρύθμισης. Αφού κάνουμε αυτοψία στον χώρο σας, αποτυπώνουμε την υπάρχουσα κατάσταση. Σας ενημερώνουμε για το κόστος και τις διαδικασίες. Εκπονούμε τα σχέδια και παρακολουθούμε τις πληρωμές μέσω του συστήματος του ΤΕΕ. Σε κάθε περίπτωση είμαστε δίπλα σας μέχρι την οριστική περαίωση της διαδικασίας.

Σημείωση: Το ποσό που πρέπει να πληρώσετε για να είναι το ακίνητό σας σωστά και νόμιμα ρυθμισμένο, όπως προβλέπει ο νόμος είναι αντικειμενικό. Συνεπώς το να υιοθετηθούν τακτικές επιτήδειων οι οποίοι “έχουν τον τρόπο” θα σας δημιουργήσει  προβλήματα που θα κάνουν την εμφάνισή τους σε μέλλοντα χρόνο.

Καλέστε  μας  για μια δωρεάν αυτοψία και εκτίμηση του κόστους ρύθμισης του ακινήτου σας.