• Καλέστε μας στο 23920-66525
 • Email us: info@zekas.gr

Εξοικονομώ κατ’ Οίκον

 • Home
 • /
 • Service
 • /
 • Εξοικονομώ κατ’ Οίκον

Σε σύντομο χρονικό διάστημα αναμένεται να ξεκινήσει το νέο εξοικονομώ κατ’ οίκον. Πρόκειται για επιδοτούμενο πρόγραμμα μέσω ΕΣΠΑ που παρέχει κίνητρα στους πολίτες προκειμένου να αναβαθμίσουν ενεργειακά το σπίτι τους πραγματοποιώντας συγκεκριμένες εργασίες.

Οι εργασίες που επιδοτούνται είναι:

 •  Αντικατάσταση κουφωμάτων και πατζουριών
 • Τοποθέτηση τέντας και συστημάτων σκίασης
 • Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κέλυφος του κτιρίου (τοίχοι εξωτερικοί και εσωτερικοί, στέγη, δώμα, πιλοτή)
 • Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης
 • Λέβητας Φυσικού Αερίου
 • Αντλία θερμότητας
 • Λέβητας pellet
 • Ηλιοθερμία
 • Ηλιακός Θερμοσίφωνας
 • Αυτοματισμοί ελέγχου της θέρμανσης
 • Μερεμέτια-σκαλωσιές-τυχόν ένσημα

Το ποσοστό της επιδότησης φαίνεται στον παρακάτω πίνακα. Η επιδότηση φτάνει έως και το 70% ενώ το υπόλοιπο ποσό χρηματοδοτείται είτε με άτοκο δάνειο είτε με ίδια κεφάλαια.  Ο συνολικός προϋπολογισμός των εργασιών μπορεί να φτάσει μέχρι και 25.000 €

Κατηγορία Ατομικό Εισόδημα Οικογενειακό Εισόδημα Βασικό Ποσοστό Επιχορήγησης Αύξηση Επιχορήγησης ανά Προστατευόμενο μέλος Μέγιστο Ποσοστό Επιχορήγησης
1 Έως 10.000€ Έως 20.000€ 60% 5% 70%
2 10.001 έως 15.000€ 20.001 έως 25.000€ 50% 5% 70%
3 15.001 έως 20.000€ 25.001 έως 30.000€ 40% 5% 70%
4 20.001 έως 25.000€ 30.001 έως 35.000€ 35% 5% 70%
5 25.001 έως 30.000€ 35.001 έως 40.000€ 30% 5% 50%
6 30.001 έως 35.000€ 40.001 έως 45.000€ 25% 5% 50%
7 35.000 έως 40.000€ 45.001 έως 50.000€ 0% 0% 0%
– Επιδότηση 100% για την 1η Ενεργειακή Επιθεώρηση και για τις 7 κατηγορίες
– Επιδότηση 100% για την 2η Ενεργειακή Επιθεώρηση και για τις 7 κατηγορίες
– Επιδότηση 100% για την αμοιβή του Σύμβουλου Έργου και για τις 7 κατηγορίες
Όλες οι 7 κατηγορίες ωφελουμένων μπορούν να λάβουν άτοκο δάνειο για το ποσό που πρέπει να καταβάλουν με ίδια κεφάλαια

 

Το γραφείο μας σας στηρίζει σε όλα τα βήματα της διαδικασίας προσφέροντας όλες τις απαιτούμενες υπηρεσίες και προϊόντα έτσι ώστε να υλοποιηθεί επιτυχώς και με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα η αναβάθμιση της κατοικίας σας. Αναλαμβάνουμε την Ενεργειακή Επιθεώρηση της κατοικίας σας, την ευθύνη του Σύμβουλου έργου αλλά και την υλοποίηση των παρεμβάσεων με εγγυημένο αποτέλεσμα.

Σημείωση: Η αναβάθμιση της κατοικίας σας μέσω του Προγράμματος – και όχι μόνο – καλό θα ήταν να αντιμετωπιστεί ολιστικά και όχι αποσπασματικά. Έτσι θα εξασφαλιστεί και η ουσιαστική και ποιοτική εξοικονόμηση ενέργειας με το χαμηλότερο δυνατό κόστος αλλά και η πλήρης χρηματοδότηση σας από το πρόγραμμα.

Καλέστε μας για να μελετήσουμε μαζί τη βέλτιστη οικονομοτεχνικά λύση και για να ετοιμάσουμε εγκαίρως τον φάκελο υποβολής της αίτησης. Γεγονός που θα σας εξασφαλίσει την υπαγωγή σας στο πρόγραμμα, πριν εξαντληθούν οι πόροι του προγράμματος.