• Καλέστε μας στο 23920-66525
  • Email us: info@zekas.gr

Βεβαιώσεις για Συμβόλαια

  • Home
  • /
  • Service
  • /
  • Βεβαιώσεις για Συμβόλαια
Οι Βεβαιώσεις Νομιμότητας είναι απαραίτητες για την την μεταβίβαση οποιουδήποτε ακινήτου, ακόμα και αν αυτό είναι αδόμητο οικόπεδο ή αγροτεμάχιο. Έχουν ισχύ δύο (2) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης τους. Πριν τη σύνταξη των συμβολαίων υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος και λαμβάνουν μοναδικό αριθμό που αφορά το ακίνητο. Στα συμβόλαια προσαρτάται η βεβαίωση με τον μοναδικό αριθμό του ακινήτου.

Αναλαμβάνουμε την έκδοση της  βεβαίωσης νομιμότητας της προς μεταβίβαση ιδιοκτησίας σας σε 24 ώρες από την στιγμή που θα έχουμε στη διάθεσή μας αντίγραφα των δικαιολογητικών που ακολουθούν :
       α. τίτλος ιδιοκτησίας του ακινήτου
       β. οικοδομική άδεια του ακινήτου
       γ. εγκεκριμένα αρχιτεκτονικά σχέδια του ακινήτου
       δ. νομιμοποιητικά έγγραφα τακτοποιήσεων ή ρυθμίσεων
     Σε κάθε περίπτωση το γραφείο μας μπορεί να αναλάβει τη συλλογή των παραπάνω (β,γ) δικαιολογητικών από την αρμόδια υπηρεσία δόμησης.

Επίσης αναλαμβάνουμε και την εκπόνηση του τοπογραφικού διαγράμματος  σε ορισμένες περιπτώσεις όπου απαιτείται.

Σημείωση 1: Η βεβαίωση για μεταβίβαση, παρόλο που δεν είναι χρονοβόρα και δεν έχει σχετικά μεγάλο κόστος, είναι μια υπηρεσία-εργασία εξαιρετικής βαρύτητας και ευθύνης η οποία κατοχυρώνει τον αγοραστή αλλά και τον πωλητή του ακινήτου. Τυχόν ψευδής βεβαίωση μπορεί να οδηγήσει ακόμα και σε ακύρωση της συμβολαιογραφικής πράξης και σε αναζήτηση ευθυνών από τον ιδιοκτήτη.

Σημείωση 2: Η βεβαίωση δεν δύναται να δοθεί για ακίνητα στα οποία υπάρχουν αυθαιρεσίες. Θα πρέπει προηγουμένως να γίνει Ρύθμιση των αυθαιρεσιών.