• Καλέστε μας στο 23920-66525
 • Email us: info@zekas.gr

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ – old

 • Home
 • /
 • Service
 • /
 • ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ – old

Οικοδομικές Άδειες

Το γραφείο μας παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις όσον αφορά τα κτιριακά έργα από την αρχική σύλληψη της ιδέας, τον σχεδιασμό, την υλοποίηση της ιδέας καθώς και την αδειοδότηση του έργου. Βασική αρχή μας είναι η ένταξή του κτιρίου στο φυσικό περιβάλλον, η αισθητική και λειτουργική αρτιότητα του καθώς και ο σεβασμός στις επιθυμίες και τις ανάγκες των τελικών χρηστών του.

Διαθέτοντας μεγάλη τεχνογνωσία και εμπειρία στο θέμα έκδοσης αδειών για νέα ή υφιστάμενα κτίρια, αναλαμβάνουμε ολόκληρη της διαδικασία έκδοσης της Άδειας Δόμησης του κτιρίου σας. Συγκεκριμένα αναλαμβάνουμε την σύνταξη των παρακάτω μελετών, καθώς και την γραφειοκρατική διαδικασία έγκρισης αυτών μέχρι την τελική αδειοδότηση:

 • Τοπογραφικό Διάγραμμα
 • Αρχιτεκτονική Μελέτη
 • Μελέτη Φέροντος Οργανισμού (Στατική Μελέτη)
 • Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίου (Κ.ΕΝ.Α.Κ.)
 • Μελέτη Ύδρευσης
 • Μελέτη Αποχέτευσης
 • Μελέτη Θέρμανσης
 • Μελέτη Κλιματισμού
 • Μελέτη Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων
 • Μελέτη Ανυψωτικών Συστημάτων
 • Μελέτη Καύσιμου Αερίου
 • Μελέτη Παθητικής Πυροπροστασίας
 • Μελέτη Ενεργητικής Πυροπροστασίας
 • Μελέτη Χρονικού Προγραμματισμού
 • Προϋπολογισμός Έργου

Το περιεχόμενο των μελετών που συνοδεύουν κάθε οικοδομική άδεια είναι η απαραίτητη και ελάχιστη βάση για την διατήρηση του απαραίτητου επιπέδου, αισθητικής, ασφάλειας και λειτουργικότητας κάθε κτιρίου.

Σημείωση: Είναι ελάχιστες οι περιπτώσεις όπου δεν απαιτείται η έκδοση κάποιας άδειας. Σε περίπτωση που εκτελεστούν εργασίες (όσο μικρής κλίμακας και εάν είναι) χωρίς την απαιτούμενη άδεια, το πρόβλημα με τις διάφορες Υπηρεσίες (Αστυνομία, Πολεοδομία, ΙΚΑ, Επιθεώρηση Εργασίας κλπ) το έχει, κατά κύριο λόγο, ο ιδιοκτήτης-εργοδότης και όχι ο εκάστοτε εργολάβος.