• Καλέστε μας στο 23920-66525
  • Email us: info@zekas.gr

Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίων

  • Home
  • /
  • Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίων

Τα κτίρια αποτελούν ένα μεγάλο ενεργειακό καταναλωτή που, ταυτοχρόνως, διαθέτει υψηλό δυναμικό εξοικονόμησης ενέργειας. Με τη χρήση κατάλληλων τεχνικών και τεχνολογιών είναι δυνατή η επίτευξη σημαντικής βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων με μεγάλα οικονομικά και αντίστοιχα περιβαλλοντικά και κοινωνικά οφέλη.

Πέρα από την σημασία του Βιοκλιματικού Σχεδιασμού (που μπορεί να εφαρμοστεί κατά βάση σε νέες κατασκευές) για την ενεργειακή συμπεριφορά ενός κτιρίου, μεγάλης βαρύτητας είναι και κάποιες άλλες επεμβάσεις που μπορούν να γίνουν στο κτίριο όπως:

Θερμομόνωση του κελύφους της κατασκευής (τοιχοποιία, στέγη, δώμα, πυλωτή)
Ψυχρές βαφές στα τμήματα που πλήττονται περισσότερο από τον ήλιο.
Αλλαγή κουφωμάτων με ενεργειακά.
Αλλαγή υαλοπινάκων με ενεργειακούς.
Τοποθέτηση κατάλληλων συστημάτων σκίασης, για σκιασμό το καλοκαίρι αλλά εκμετάλλευση της ηλιακής ακτινοβολίας τον χειμώνα.
Εγκατάσταση ηλιακών συλλεκτών.
Τοποθέτηση θερμοστατών, θερμοστατικών κεφαλών και άλλων συστημάτων ελέγχου του συστήματος θέρμανσης.
Αλλαγή του συστήματος θέρμανσης με νέας ή διαφορετικής τεχνολογίας ανάλογα με τις συνθήκες (Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης, Λέβητας Φυσικού Αερίου, Λέβητας Πέλετ, Αντλία Θερμότητας, Ηλιοθερμία κ.α.)
Αντικατάσταση Λαμπτήρων με νέους τύπου LED.

Το γραφείο μας αναλαμβάνει όλη την διαδικασία για την Ενεργειακή Αναβάθμιση του κτιρίου σας. Μετά από αυτοψία που διενεργούμε σας προτείνουμε τις βέλτιστες τεχνικά και οικονομικά λύσεις. Εκδίδουμε τις απαραίτητες άδειες, όπου αυτές απαιτούνται. Αναλαμβάνουμε την διαχείριση και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Τέλος σε περίπτωση ένταξης σε κάποιο επιδοτούμενο πρόγραμμα, π.χ. Εξοικονομώ κατ’ Οίκον, εκδίδουμε το απαραίτητο Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης καθώς και αναλαμβάνουμε όλη την διαδικασία επιδότησης.

Σημείωση 1: Προχωρήστε σε λύσεις που θα έχουν λογικό διάστημα απόσβεσης και επιλέξτε συνεργάτες και υλικά που δίνουν την απαραίτητη εγγύηση και πιστοποίηση. Κάποιο είδος αναβάθμισης μπορεί να ταιριάζει στο σπίτι του διπλανού αλλά όχι στο δικό σας. Αυτό είναι αντικείμενο μελέτης Μηχανικού που θα σας προφυλάξει από δυσάρεστες εκπλήξεις.

Σημείωση 2: Για κάποιες από τις εργασίες που θα κάνετε ενδεχομένως να απαιτείται η έκδοση κάποιας άδειας (έστω και μικρής). Σε περίπτωση που εκτελεστούν εργασίες (όσο μικρής κλίμακας και εάν είναι) χωρίς την απαιτούμενη άδεια, το πρόβλημα, κατά κύριο λόγο, το έχει ο ιδιοκτήτης-εργοδότης και όχι ο εκάστοτε εργολάβος.

Σημείωση 3: Με την Υπουργική Απόφαση 42554/2014 καθορίζεται ότι αυθαιρεσίες που ρυθμίζονται με τον Ν. 4178/2014 μπορούν να γλιτώσουν το 50% του προστίμου που τους αναλογεί εφόσον προχωρήσουν σε πιστοποιημένη ενεργειακή αναβάθμιση.

Καλέστε μας για να μελετήσουμε μαζί τη βέλτιστη οικονομοτεχνικά λύση αποκλειστικά για την δική σας περίπτωση.