• Καλέστε μας στο 23920-66525
 • Email us: info@zekas.gr

Δηλώσεις Κτηματολογίου

 • Home
 • /
 • Δηλώσεις Κτηματολογίου

Δηλώσεις Κτηματολογίου

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να επισυναφτούν µαζί µε το έντυπο της δήλωσης του Ν. 2308/95 είναι:
α) Απλά φωτοαντίγραφα των τίτλων που τεκµηριώνουν τα δικαιώµατα σας στο ακίνητο (π.χ. συµβόλαια).
β) Απλά φωτοαντίγραφα των πιστοποιητικών µεταγραφής των παραπάνω πράξεων.
γ) Απλό φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου.
δ) Εγγράφο από το οποίο να προκύπτει το ΑΦΜ του δηλούντος (π.χ. εκκαθαριστικό εφορίας, Ε9,  λογαριασµός ΔΕΗ κ.λπ.).
ε) Τυχόν Τοπογραφικά Διαγράµµατα και Οικοδομική Άδεια των ακινήτων που δηλώνονται.

Επίσης θα πρέπει να γνωρίζετε ότι:

Η δήλωση του Ν. 2308/95 που θα συµπληρώσετε θα αφορά δικαίωµα και όχι ακίνητο. Αυτό σηµαίνει ότι σε περίπτωση που ένα ακίνητο ανήκει σε παραπάνω από ένα άτοµο, πρέπει να δηλώσουν όλοι όσοι έχουν δικαίωµα σε αυτό.
Μπορείτε να καταθέσετε τη δήλωση (Ν. 2308/95) αυτοπροσώπως ή µέσω τρίτου. Στην περίπτωση που τρίτος καταθέτει τη δήλωση απαιτείται απλή εξουσιοδότηση. Στην περίπτωση που τρίτος συµπληρώνει, υπογράφει και καταθέτει τη δήλωση απαιτείται συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

Πάγιο τέλος κτηματογράφησης:

Στις αστικές περιοχές το πάγιο τέλος κτηματογράφησης είναι 35 € ανά δικαίωμα και 20 € για βοηθητικό χώρο που αποτελεί αυτοτελή ιδιοκτησία. Στις αγροτικές περιοχές το πάγιο τέλος είναι 35 € για το ένα δικαίωμα και 70 € συνολικά για δύο ή και παραπάνω δικαιώματα.

Το γραφείο μας είναι στη διάθεσή σας για να αναλάβει όλη την διαδικασία εκ μέρους σας. Αναλαμβάνουμε τα εξής:

 • Συγκέντρωση και έλεγχο των δικαιολογητικών
 • Σύνταξη της δήλωσης κτηματολογίου
 • Υποβολή φακέλου δήλωσης
 • Παρακολούθηση της πορείας της δήλωσης
 • Υποστήριξη σε περίπτωση ένστασης
 • Τήρηση αρχείου για τον κάθε πελάτη
 • Νομική υποστήριξη και συμβουλή καθ’ όλη την διάρκεια της διαδικασίας
 • Ακριβή εντοπισμό του ακινήτου μέσω ορθοφωτογραφιών και GPS
 • Σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος σε ΕΓΣΑ

Σημείωση: Σε τυχόν αμφισβήτηση ορίων, η δήλωση που θα συνοδεύεται από τοπογραφικό διάγραμμα (ειδικά αν είναι με τις σύγχρονες προδιαγραφές σε ΕΓΣΑ) θα είναι αυτή που θα λαμβάνεται τελικά υπόψη.